TVILLINGER

Dorte Kjær Buhl, sundhedsplejerske i Hedensted kommune 21. marts 2011 - Nr. 1 - 2011

– DOBBELT ARBEJDE OG DOBBELT GLÆDE

Gravid – dejligt! Lægetjek, jordemoder, scanning. Det er spændende at se den lille bevæge sig i livmoderen, men pludselig viser det sig, at der ikke er én, men to. For nogle en positiv overraskelse – for andre et chok, der lige skal bearbejdes. At få mere end et barn ad gangen er ikke bare en familieforøgelse, men en familieforandring. Der er meget at glæde sig til, men også mange udfordringer både praktiske og følelsesmæssige.

Nogle gode råd

Mange spørgsmål presser sig på, når der ventes tvillinger:

  • bliver de enæggede eller tveæggede?
  • hvornår kommer de til verden?
  • hvordan skal vi klare to børn på én gang?
  • hvordan ammer man to børn?
  • hvad, hvis der ikke er mad nok?

Der skal tages hensyn til, at en tvillingegraviditet er en større belastning for kroppen. For at undgå, at tvillingerne kommer for tidligt, anbefales det at tage det mere med ro, få hvilet i løbet af dagen og være god mod sig selv, specielt i den sidste del af graviditeten.

Når der er to på vej, er det helt nødvendigt at planlægge i god tid. Det er godt at få talt sammen om alt det, der venter, når hverdagen med to børn skal hænge sammen. Man skal allerede fra starten have hverdagen arrangeret så rationelt som muligt. Realistiske forventninger og praktisk forberedelse er med til at give en god start. Forskelligt udstyr kan være bestilt eller købt, tøjet er vasket, mad ligger klar i fryseren, og puslepladsen er indrettet. Når man er alene om at skifte børnene, er det praktisk at have to puslepladser ved siden af hinanden. Der skal gerne være let adgang til vand, og uanset hvor puslepladsen placeres, så tænk på at få en god arbejdshøjde. Der vil blive brugt megen tid ved puslepladsen.

De første måneder kræver meget arbejde og kan virke uoverskuelige, men allerede efter 4 -5 måneder, når børnene begynder at opdage hinanden og for alvor giver respons til hinanden og til forældrene, vil man opleve, at det hele bliver lettere.

Forældrene skal lære børnene at kende og lære at tyde deres forskellige signaler og behov. Hvad har de brug for? Man rammes som forældre af mange forskellige følelser og specielt følelsen af dårlig samvittighed over, om kan man dele sol og vind lige? Man kan have følelsen af aldrig at give det enkelte barn opmærksomhed og kærlighed nok. Der skal være tid til at knytte sig til børnene og føle kærlighed til dem begge.

Det kan være en idé at tale med en sundhedsplejerske eller en anden tvillingefamilie inden fødslen. Der er ingen grund til at begynde helt fra bunden, hvis man kan få fif og gode idéer fra andre.

Skal børnene spise samtidig?

Ønsker man at amme, er det væsentligt at slå fast, at der er mælk nok – også til to børn. Den mælkeproduktion, man sætter i gang, reguleres af efterspørgslen, og kommer der to børn på én gang, produceres der tilsvarende mængder af mælk.

Det kan være en fordel at dobbeltamme. Det vil sige, at børnene lægges til hver sit bryst på samme tid. I begyndelsen er det godt at give børnene mad samtidig – i hvert fald om natten. Det sparer tid, og børnene kommer nemmere ind i samme døgnrytme. Det kræver i begyndelsen hjælp at få begge børn lagt til på en gang, så også her er en ekstra hånd god.

Lykkes det kun at amme kortvarigt eller delvist, er det også værdifuldt. Det kan være trættende at amme og ved at supplere med flaske, er der mulighed for at andre kan give børnene mad.

En ekstra hånd

Der er brug for en ekstra hånd, når mor og børn kommer hjem, og far er begyndt at arbejde.

Man skal overveje, hvad andre kan hjælpe til med. Vær ikke for stolt til at modtage hjælp, men uddeleger så meget som muligt. Familie og venner vil gerne hjælpe, så man skal gå ud fra, at når nogle tilbyder deres hjælp, så er det, fordi de mener det. Der er mange former for hjælp: fx en hånd med rengøring, madlavning, gå en tur med børnene, medens mor får hvilet. Dage og nætter bliver lettere at komme igennem, når man får sovet. Når børnene sover, så sov selv, også selv om det er dag.

Er der større søskende, skal tvillingeforældre også have tid til dem, og her kan en køretur med tvillingerne være en god hjælp. Det giver forældrene mulighed for tid sammen med de større børn.

Opmærksomhed

Tvillinger har altid skabt opmærksomhed, og det er ikke blevet mindre af, at der er født tvillinger i kongefamilien. Der er noget særligt over tvillinger, og man må gerne være stolt over at have tvillinger og at være tvilling. Det skal bare ske med måde og i respekt for det enkelte barn i et tvillingepar.

Det giver både forældre og tvillinger ekstra opmærksomhed, når de dukker op i ens tøj og med samme frisure. Undgå at klæde jeres tvillinger ens, i det mindste noget af tiden. Ved at vælge forskelligt tøj, er det lettere at opfatte tvillingerne som enkelt personer, og det er lettere for andre at kende forskel, især ved enæggede tvillinger.

Det er selvfølgeligt spændende at vise sine børn frem, men mange tvillingeforældre oplever, at vildt fremmede mennesker viser opmærksomhed og kommer med kommentarer til tvillingerne, og det er en opmærksom, som kan være svær at tackle.

En- eller tveæggede tvillinger – hvilken forskel gør det?

Enæggede tvillinger opstår, når en enkelt befrugtet ægcelle deler sig og bliver til to selvstændige fostre. Enæggede tvillinger har derfor identisk arvemateriale. Fx er blodtype og øjenfarve helt ens hos enæggede tvillinger, og de vil altid være samme køn.

Enæggede tvillinger sammenlignes for deres lighed og nyder en masse opmærksomhed. Her ligger udfordringen i at være opmærksom på, at der er tale om to selvstændige individer, og at de skal have lov til at udvikle deres forskellige sider.

Tveæggede tvillinger opstår, når to ægceller befrugtes med hver sin sædcelle. Tvillingerne vil arvemæssigt ikke lig-ne hinanden mere end andre søskende og kan være af samme køn eller hver sit køn.

At få tveæggede tvillinger af samme køn er nok den største udfordring både for tvillingeforældre og for andre, der har med børnene at gøre. De sammenlignes ved deres forskellighed og bedømmes og vurderes i forhold til hinanden.

Tveæggede tvillinger, dreng-pige, sammenlignes mindre. Ingen forventer, de skal være ens og kunne det samme. Drenge og piger er jo som bekendt forskellige.

Skal de altid følges ad?

Sjovt at tvillinger kan være så forskellige. De er lavet på samme tid, født samme dag, og alligevel har de hver deres personlighed. Det betyder bl.a. også, at de kan have forskellige interesser og kammerater. Ved at styrke deres forskelligheder, styrker man samtidig deres selvtillid. Det er op til forældrene at afgøre i hvilken retning, de vil påvirke deres tvillingers udvikling.

Tvillinger har et unikt forhold. At skille dem ad før de er parate til det, kan forsinke frem for fremme deres udvikling af selvstændighed.

Det kan være rigtigt at skille såvel enæggede som tveæggede ad, når de fx skal i børnehave og skole (forskellig stue/ klasse), men det skal gøres i respekt for det enkelte barn og forholdet mellem tvillingerne. Adskillelsen kan ud-vikle deres selvstændighed, fordi de undgår sammenligning, bliver mere uafhængige, og de forberedes på den adskillelse, de fleste vil komme ud for, når de bliver voksne. Det kan frigøre en masse energi hos begge tvillinger, hvis fx en svagere tvilling bliver skilt fra en dominerende tvilling.