Modermælkserstatning og tilskudsblanding

Anette Sørensen, sundhedsplejerske i Aalborg 22. maj 2007 - Nr. 2 - 2007

I 1894 beskrev lærebogen “Sundheds- og sygepleje” modermælkserstatning og tilskudsblandinger. Det blev oplyst at modermælkserstatning bestod af frisk komælk, helst udmalket om morgenen. Det blev ligeledes oplyst at tilskudsblanding bestod af “tvebaksmad” eller vælling, lavet af fine semulje- eller sagogryn.

Begge dele har heldigvis gennemgået store forandringsprocesser siden da. Modermælkserstatning i dag er derfor et alternativ til modermælk fra fødslen og kan anvendes, hvis moderen ikke har nok mælk, ikke kan eller ikke ønsker at amme.

Modermælkserstatning er fremstillet af skummetmælk, fløde, afsaltet valle, laktose og vegetabilske olier. Mælken forarbejdes, så den ligner modermælk mest muligt. Sammensætningen er tilpasset sunde børns behov for næringsstoffer, inkl. salte, mineraler og vitaminer. I modsætning til modermælk indeholder modermælkserstatning ikke antistoffer, men kan – alene eller sammen med modermælken – tilfredsstille barnets næringsmæssige behov, indtil barnet er ca. 6 måneder.

Ved fremstilling af modermælkserstatning homogeniseres og spraytørres mælken, hvorefter der tilsættes vitaminer og mineraler. Modermælkserstatning indeholder en større mængde af næringsstoffer end modermælken, fordi den skal sikre forskellige børns behov, og fordi optagelsen af nogle af disse næringsstoffer er mindre fra modermælkserstatningen end fra modermælken. Modermælkserstatning er som nævnt tilsat vitaminer, bl.a. D-vitamin og jern. Alligevel anbefales det, at barnet får et tilskud af D-vitamin fra 14 dage til 1 år. Sundhedsstyrelsen anbefaler jerntilskud fra 6 måneder til 1 år. Drikker barnet efter 6 måneder mere end 400 ml. modermælkserstatning, skal barnet ikke have ekstra jerntilskud.

Modermælkserstatning forhandles som pulver, der skal blandes op i vand, eller som drikkeklare langtidsholdbare produkter. Produktet er forsynet med holdbarhedsfrist i stuetemperatur i henholdsvis åbnet og uåbnet tilstand. Emballagen skal altid være lukket helt tæt, da indholdet ellers suger fugt fra luften, hvormed holdbarheden begrænses. Der kan være forskel på de forskellige typer modermælkserstatningers udseende og konsistens. Erstatning i pulverform vil som oftest være lysere og tyndere i konsistensen end flydende erstatning. Det har ingen betydning for næringsindholdet. Det er derfor lige meget, hvilket produkt du vælger. Prismæssigt vil erstatning i pulverform dog oftest være markant billigere end den flydende erstatning.

Typer af modermælkserstatning og tilskudsblandinger

Der findes et stort og varieret udbud af modermælkserstatninger og tilskudsblandinger på det danske marked. I ske-maerne nedenfor gives et lille overblik over og en kort beskrivelse af nogle af de mest anvendte produkter. Beskrivel-sen af produktets egenskaber er ifølge producentens oplysninger og praktisk erfaring.

Tilskudsblandinger

Tilskudsblandinger er mælkeprodukter, der kan anvendes til spædbørn fra 4 mdr. og op. Mange af de typer vællinger, der kan købes i butikkerne, er tilskudsblandinger. Tilskudsblandinger forbindes oftest med vælling. Tilskudsblandinger fremstilles stort set på samme måde og med samme kvalitetskrav som modermælkserstatning. Tilskudsblandinger har imidlertid en anden sammensætning og kan ikke sidestilles med modermælkserstatning, primært fordi der ikke er krav om, at produktet skal være fuldgyldigt, dvs. at barnet skal kunne ernæres af dette alene. De fleste tilskudsblandinger har et højere indhold af energi, protein og mineraler end modermælkserstatning. Stivelse og mel i vælling skal være glutenfri, dvs. lavet på majs, ris eller hirse. Vælger du at give tilskudsblanding, bør barnet højst få to flasker i døgnet i 4-6 måneders alderen.

Ud fra et ernæringsmæssigt synspunkt er der ingen grund til at skifte eller supplere med tilskudsblanding efter 4 måneder. Barnets vækstrate og dermed relative næringsbehov falder med alderen. Barnet har ikke behov for det lidt højere indhold af protein og mineraler, som tilskudsblandinger må indeholde. Erfaringsmæssigt sover barnet derfor ikke længere eller bedre, fordi det får vælling efter 4 mdr.

For information om fremstilling og hygiejne, se “Far, mor & børn” nr. 1/2007.

Kilder: Fødevarestyrelsen, se evt. www.foedevarestyrelsen.dk. “Anbefalinger for spædbarnets ernæring”, Sundhedsstyrelsen, 2. udg. 2005, se evt. www.sst.dk. “Mad til spæd- og småbørn”, Sundhedsstyrelsen, se evt. www.sst.dk. “Sunde børn”, Sundhedsstyrelsen, se evt. www.sst.dk. “Forum”, nr. 1/04, Nestlé Nutrition

Gode råd

Læs altid brugsanvisningen og følg den nøje. Bruges for lidt pulver i forhold til vand får barnet for lidt energi og næringsstoffer. Bruges for meget pulver i forhold til vand belastes barnets nyrer, og barnet får for lidt væske. Brug derfor den måleske, der følger med pakken. Strøgne mål skal være strøgne til måleskeens kant.

Modermælkserstatning

Mærke Særlige kendetegn Anvendelse
Allomin 1, blå Fås som pulver, der skal blandes op i vand, og som drikkeklar modermælkserstatning. Kan anvendes fra fødslen.
Allomin syrnet, grøn Syrnet Allomin er tilsat citronsyre, der får proteinet til at “fælde ud”, hvilket letter optagelsen i tarmen. Kan med fordel anvendes til børn med tendens til hård mave. Fås som pulver, der skal blandes op i vand. Kan anvendes fra fødslen.
Allomin med rismel, gul Rismel er stivelsesholdigt og giver mæthed. Kan bl.a. anvendes til børn, der gylper. Fås som pulver, der skal blandes op i vand. Anbefales tidligst fra barnet er 2 måneder. Det kan da gives som fuld eller delvis ernæring, afhæn-gigt af barnets behov.
Nan 1 Fås som pulver, der skal blandes op i vand, og som drikkeklar modermælkserstatning. Kan anvendes fra fødslen.
Nan 2 Produktet var tidligere en tilskudsblanding. Indholdet er nu ændret, bl.a. er proteinet nu tilpasset børnenes behov. Jernindholdet er 50% større end i Nan1. Tilsætningen af maltodextrin giver en tykkere konsistens end Nan1. Fås som pulver, der skal blandes op i vand, og som drikkeklar modermælkserstatning. Kan anvendes fra fødslen. Er dog tiltænkt børn, der er blevet ammet op til 4- 6 måneder.
Nan H.A.1 Dette produkt er egnet til børn med tendens til forstoppelse eller til børn med “sarte” maver. Proteinet er hydrolyseret, dvs. nedbrudt til mindre enheder. Er tilsat dextrin, hvilket bevirker, at afføringen bliver mere blød. Kan anvendes fra fødslen.
Babymælk Fås som drikkeklar modermælkserstatning. Kan anvendes fra fødslen.

Modermælkserstatning til børn med særlige behov

Mærke Særlige kendetegn Anvendelse
Enfamil AR (anti-reflux) Kan anvendes til børn med tendens til gylp/tilbageløb. Indeholder en specialblandet risstivelse, der bliver tyk ved kontakt med mavesyren. Kan købes på apoteket. Kan anvendes fra fødslen.
Profylac/Nutramigen Kan anvendes til børn, der er disponerede for allergi, har mælkeallergi, lactosemalabsorption og sojaallergi. Kan anvendes fra fødslen.
Nutramigen 2LGG Hypoallergen tilskudsblanding Indeholder probiotika, kulturer af levende bakterier, som kan påvirke tarmens bakterieflora i positiv retning. Kan anvendes til børn, der er disponerede for allergi. På emballagen står, at det kan anvendes fra 6 måneder, da Mead Johnson følger WHO’s anbefaling om, at børn ammes til de er 6 måneder.
Såfremt barnet ikke ammes kan Nutramigen 2 LGG anvendes fra 4 måneder.
Pregestemil Hypoallergen mælkeerstatning Indeholder fedtstoffer, som spaltes og absorberes lettere end almindelig fedt. Kan anvendes til børn, der har malabsorption af fedt eller komælksproteinallergi. KAn anvendes ved mæleallergi, men vil sjældent være første valg. Kan anvendes fra fødslen.
PreNan Hy Specielt ernæringspræparat til for tidligt fødte børn. Kan købes på apoteket, men bør kun anvendes under lægekontrol. Anbefales fra fødslen og indtil barnet vejer 3000g.